HOME

Sabtu, 3 Disember 2011

Jilbab Bukan Tudung!Comei tak awek ni pakai serba ungu? 
Dia pakai khimar (tudung) ungu beserta jilbab (jubah) ungu....

Sebelum ini kita sering diberitahu bahawa jilbab adalah tudung. 
Jilbab bukanlah tudung, tetapi jubah.
Mari kita betulkan yang biasa dan kita biasa yang betul.

JILBAB (JUBAH)

Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min,'Hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.[QS Al-Ahzab: 59].

Dalam ayat ini terdapat kata jalabib yang merupakan bentuk jamak (plural) dari kata jilbab. Memang para mufassir berbeza pendapat mengenai arti jilbab ini. Imam Syaukani dalam Fathul Qadir (6/79) menjelaskan beberapa penafsiran tentang jilbab. Imam Syaukani sendiri berpendapat jilbab adalah baju yang lebih besar daripada tudung labuh.

Al-Jauhari pengarang kamus Ash-Shihaah berpendapat bahwa jilbab adalah baju panjang dan longgar (milhafah). Ada yang berpendapat jilbab adalah semacam cadar (al-qinaa'), atau baju yang menutupi seluruh tubuh perempuan (ats-tsaub alladzi yasturu jami'a badan (al-mar`ah). Menurut Imam Qurthubi dalam Tafsir Al-Qurthubi (14/243) daripada berbagai pendapat tersebut, yang sahih adalah pendapat terakhir, iaitu jilbab adalah baju yang menutupi seluruh tubuh perempuan.

Jilbab bukanlah tudung labuh, Jilbab adalah baju panjang dan longgar (milhafah) yang dipakai menutupi seluruh tubuh tanpa terputus antara bahagian pinggan hingga buku lali di atas baju rumahan. Jilbab wajib diulurkan sampai bawah (bukan baju potongan), Hanya dengan cara inilah dapat diamalkan firman Allah (artinya) "mengulurkan jilbab-jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Dengan memakai baju yang terpotong, berarti jilbab hanya menutupi sebagian tubuh, bukan seluruh tubuh. (Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham al-Ijtima'i fil Islam, hal. 45-46)."

 KHIMAR (TUDUNG)

"…Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung (khimar) ke dadanya…" (QS An-Nur : 31).


Dalam ayat ini, terdapat kata khumur, yang merupakan bentuk jamak (plural) dari khimaar. Arti khimaar adalah tudung labuh, yaitu apa-apa yang dapat menutupi kepala (maa yughaththa bihi ar-ra`su). (Tafsir Ath-Thabari, 19/159; Ibnu Katsir, 6/46; Ibnul 'Arabi, Ahkamul Qur`an, 6/65 ).

Kesimpulannya, jilbab bukanlah tudung, melainkan baju jubah bagi perempuan yang wajib dipakai ketika berada di luar rumah. Oleh itu, anggapan bahwa jilbab sama dengan tudung  merupakan salah sama sekali. Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa!

Mari Berjilbab ^_^

1 ulasan: